Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.05 µg/kg
tetraBDE 0.5 µg/kg
BDE 47 0.05 µg/kg
pentaBDE 0.5 µg/kg
BDE 99 0.05 µg/kg
BDE 100 0.05 µg/kg
hexaBDE 0.5 µg/kg
heptaBDE 1 µg/kg
oktaBDE 1 µg/kg
nonaBDE 5 µg/kg
dekaBDE 5 µg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 5 µg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 5 µg/kg
BDE 153 0.05 µg/kg
BDE 154 0.05 µg/kg

OB-25a Bromerade flamskyddsmedel i biota

Paketinfo

Pris: 4 725 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prov med hög fetthalt (exempelvis fisklever) eller prov med matrisstörning kan rapporteringsgränsen vara 10-100 ggr högre. För fetthaltsbestämning tillkommer 5-10 g våtvikt.