Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 0.05 mg/kg torrsubstans
Se(VI) 0.3 mg/kg torrsubstans

OB-19f Selenspeciering (biota)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 0.5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: LC-HG-ICPMS
Instruktion: Provet skall frysas och sänds kylt till lab.
Anmärkningar: För prov med hög fetthalt (exempelvis fisklever) eller prov med matrisstörning kan rapporteringsgränsen vara 10-100 ggr högre. För fetthaltsbestämning tillkommer 5-10 g våtvikt.