Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylkvicksilver 0.2 ng/g våtvikt

OB-19e Metylkvicksilver i biota

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen gäller för biologiskt material med låg fetthalt.
För prov med hög fetthalt (exempelvis fisklever) eller prov med matrisstörning kan rapporteringsgränsen vara 10-100 ggr högre. För fetthaltsbestämning tillkommer 5-10 g våtvikt.
Kontakta kundtjänst i Luleå för besked om expressanalys är tillgängligt.