Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.005 mg/kg
acenaftylen 0.001 mg/kg
acenaften 0.001 mg/kg
fluoren 0.001 mg/kg
fenantren 0.001 mg/kg
antracen 0.001 mg/kg
fluoranten 0.001 mg/kg
pyren 0.001 mg/kg
bens(a)antracen 0.001 mg/kg
krysen 0.001 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.001 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.001 mg/kg
bens(a)pyren 0.001 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.001 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.001 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.001 mg/kg
PAH, summa 16 mg/kg
summa cancerogena PAH mg/kg
summa övriga PAH mg/kg
naftalen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg
naftalen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg
naftalen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg
dibensotiofen 0.05 mg/kg
dibensotiofen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg
dibensotiofen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg
dibensotiofen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg

OB-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i biota

Paketinfo

Pris: 2 590 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD