Provtyp: Biota
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ca, kalcium 1 4 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 0.1 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 1 1 mg/kg torrsubstans
K, kalium 1 1 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 1 50 mg/kg torrsubstans
Al, aluminium 0.7 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 1 0.02 mg/kg torrsubstans
B, bor 1 0.8 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 1 0.002 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 1 0.004 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 1 2 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 1 0.02 mg/kg torrsubstans
Se, selen 1 0.02 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 1 50 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 1 8 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 1 0.02 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 1 0.002 mg/kg torrsubstans
U, uran 1 0.0002 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 1 0.02 mg/kg torrsubstans

M-4-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Biota
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans eller 5 g våtsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 590 SEK. Efterföljande element: 220 SEK/element.
För prov med hög fetthalt (exempelvis fisklever) eller prov med matrisstörning kan rapporteringsgränsen vara 10-100 ggr högre. För fetthaltsbestämning tillkommer 5-10 g våtvikt.
Analysen är endast ackrediterad för fasta biologiska material. Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vissa matriser kräver frystorkning vilket kan medfölja att svarstiden förlängs.

1 Parametern är ej ackrediterad