Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 % av torrsubstans
CaO % av torrsubstans
Fe2O3 % av torrsubstans
K2O % av torrsubstans
MgO % av torrsubstans
MnO % av torrsubstans
Na2O % av torrsubstans
P2O5 % av torrsubstans
SiO2 % av torrsubstans
TiO2 % av torrsubstans
summa oxider % av torrsubstans
LOI % av torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 5 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 10 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

G-2 Metaller (23) i bergarter och mineral

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Uppslutning: Provet torkas vid 105°C, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet