Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider
LOI
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ce, cerium 0.4 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 5 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.08 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.04 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.1 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 1 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.03 mg/kg torrsubstans
Hf, hafnium 0.09 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.06 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.3 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.03 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.2 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.7 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 10 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.1 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 2 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.3 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 0.05 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.09 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.1 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.1 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.03 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.3 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.5 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

G-0 Metaller (43) i bergarter och mineral

Paketinfo

Pris: 1 910 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Uppslutning: Provet torkas vid 105°C, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet