Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 1 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, koppar 1 µg/l
Hg, kvicksilver 0.02 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Ni, nickel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Sb, antimon 0.1 µg/l
Se, selen 3 2.5 µg/l
Zn, zink 2 µg/l
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH 3-11 pH enh
konduktivitet 1 mS/m

LV-4a Lakvatten, analys utan uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 705 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provkärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tilläggselement utom ackrediteringen: S (160), kräver särskild konservering. Pris 125 kr.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kontakta alltid kundtjänst i Luleå innan expressanalyser skickas in.
Expressanalys med kortare svartstid kan erbjudas i kombination med enstegs skakförsök. Kontakta laboratoriet i Luleå för information.

1 Analys av As sker med högupplösande teknik inom ackrediteringen.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
3 Analys av Se sker med högupplösande teknik inom ackrediteringen. Lägre rapporteringsgräns (0.008ug/l) kan erhållas efter uppslutning med HCl i autoklav, ej ackrediterad analys.