Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 2 µg/l
Be, beryllium 1 0.5 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cs, cesium 1 0.05 µg/l
Fe, järn 0.004 mg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
P, fosfor 10 µg/l
Rb, rubidium 1 0.01 µg/l
Tl, tallium 0.1 µg/l
Sn, tenn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 0.01 µg/l
U, uran 0.01 µg/l
V, vanadin 0.05 µg/l

LV-4a-ADD Tilläggselement

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggsanalyt: 190 SEK
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: min. 60 ml
Metod: ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Se mer information om laktester och analys av avfall.
1 Parametern är ej ackrediterad