Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 2 µg/l
Be, beryllium 1 0.5 µg/l
B, bor 20 µg/l
Cs, cesium 1 0.05 µg/l
Fe, järn 0.004 mg/l
Li, litium 10 µg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
P, fosfor 10 µg/l
Rb, rubidium 1 0.01 µg/l
Si, kisel 0.4 mg/l
Sr, strontium 10 µg/l
S, svavel 0.2 mg/l
Tl, tallium 0.1 µg/l
Sn, tenn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 0.01 µg/l
U, uran 0.01 µg/l
V, vanadin 0.05 µg/l

LV-3a-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: 130 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå

1 Parametern är ej ackrediterad