Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)
Perkolationstest (kolonntest) L/S 0.1 & 10
Lakvattenanalys enligt LV-4a
TOC 0.1 %
ANC

LAK-8a Laktester och analyser för grundläggande karakterisering av farligt avfall, enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 19 550 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 3 kg
Provkärl: 2 x 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 14: 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.