Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Perkolationstest (kolonntest) L/S 0.1 & 10
Lakvattenanalys enligt LV-4a
TOC 0.1 %
ANC

LAK-7a Perkolationstest och analys av farligt avfall enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 13 960 SEK / prov
Standard svarstid: 8 veckor
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 5 kg
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.