Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a
TOC 0.1 %

LAK-6b Skaktest och analys av icke-farligt avfall som inte genereras regelbundet, enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 6 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 14: 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.