Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-2 (L/S 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a
TOC 0.1 %

LAK-5b Skaktest (ett steg) och analys av icke farligt avfall enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 3 955 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.