Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-4 (L/S 10, 10mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a

LAK-4 Skaktest EN 12457-4 (L/S 10, 10mm) + analys (LV-4a)

Paketinfo

Pris: 3 595 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 10 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig. Kostnad för analys av lakvatten tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå