Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-1 (L/S 2, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a

LAK-1 Skaktest EN 12457-1 (L/S 2, 4mm) + analys (LV-4a)

Paketinfo

Pris: 3 595 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 2 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig. Kostnad för analys av lakvatten tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys.
Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå