Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ANC

ANC (alkalinitet)

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Ingår endast i kriterierna för stabilt icke-reaktivt farligt avfall som kan tas emot vid deponier för icke-farligt avfall samt även för deponier för farligt avfall.
Se mer information om laktester och analys av avfall.