Resultat: 39
Analystyp: Laktester
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-1 (L/S 2, 4mm)

Skakförsök enligt EN 12457-1, L/S 2 (4 mm)

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 2 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-2 (L/S 10, 4mm)

Skakförsök enligt EN 12457-2, L/S 10 (4 mm)

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)

Skakförsök enligt EN 12457-3, L/S 2 och L/S 10 (4 mm)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i två steg, först vid L/S 2 i 6 timmar och därefter vid L/S 8 i 18 timmar. Den sammanlagda laktiden är 24 timmar och den ackumulerade L/S- kvoten blir 10. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-4 (L/S 10, 10mm)

Skakförsök enligt EN 12457-4, L/S 10 (10 mm)

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 10 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Perkolationstest (kolonntest) L/S 0.1 & 10

Perkolationstest (kolonn med 5 cm i diameter) enligt SIS-CEN/TS 14405

Paketinfo

Pris: 9 030 SEK / prov
Standard svarstid: 8 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 5 kg
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas (ev. krossas) till partikelstorlek <4 mm eller <10 mm beroende på kolonndiametern. Provet packas och lakas under det att L/S-kvoten kontinuerligt ökas genom att avjoniserat vatten sakta pumpas in från botten av kolonnen. Maximalt sju lakvatten tas ut från kolonnen vid L/S- kvoterna 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 och 10. Lakvatten analyseras var för sig. Kostnad för analys av lakvatten tillkommer.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Perkolationstest (kolonntest) L/S 0.1 & 10

Perkolationstest (kolonn med 10 cm i diameter) enligt SIS-CEN/TS 14405

Paketinfo

Pris: 9 975 SEK / prov
Standard svarstid: 8 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 5 kg
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas (ev. krossas) till partikelstorlek <4 mm eller <10 mm beroende på kolonndiametern. Provet packas och lakas under det att L/S-kvoten kontinuerligt ökas genom att avjoniserat vatten sakta pumpas in från botten av kolonnen. Maximalt sju lakvatten tas ut från kolonnen vid L/S- kvoterna 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 och 10. Lakvatten analyseras var för sig. Kostnad för analys av lakvatten tillkommer.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Svarstiden kan bli längre (upp till 16 veckor) beroende på materialets egenskaper. Kontakta oss för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC 0.1 %

TOC i avfall och byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 525 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Metod: Enligt SS-EN 13137.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ingår i alla kriterierna utom för deponi eller deponicell för icke-farligt avfall som tar emot stabilt icke-reaktivt farligt avfall.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH 3-13 pH enh

pH i avfall och byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 300 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: Ingår endast i kriterierna för stabilt icke-reaktivt farligt avfall som kan tas emot vid deponier för icke-farligt avfall.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 2 µg/l
As, arsenik 1 1 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Ca, kalcium 200 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, koppar 1 µg/l
Fe, järn 4 µg/l
Hg, kvicksilver 0.02 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
Ni, nickel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Sb, antimon 0.1 µg/l
Se, selen 3 2.5 µg/l
Zn, zink 2 µg/l
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH 3-11 pH enh
konduktivitet 1 mS/m

LV-3a Lakvatten utan uppslutning

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: min. 60 ml
Express: Ja
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tilläggselement utom ackrediteringen: S (160), kräver särskild konservering. Pris 125 kr.
Se mer information om laktester och analys av avfall.

1 Analys av As sker med högupplösande teknik inom ackrediteringen.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
3 Analys av Se sker med högupplösande teknik inom ackrediteringen. Lägre rapporteringsgräns (0.008ug/l) kan erhållas efter uppslutning med HCl i autoklav, ej ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 1 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, koppar 1 µg/l
Hg, kvicksilver 0.02 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Ni, nickel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Sb, antimon 0.1 µg/l
Se, selen 3 2.5 µg/l
Zn, zink 2 µg/l
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH 3-11 pH enh
konduktivitet 1 mS/m

LV-4a Lakvatten, analys utan uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 705 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provkärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska
Express: Ja
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tilläggselement utom ackrediteringen: S (160), kräver särskild konservering. Pris 125 kr.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå

1 Analys av As sker med högupplösande teknik inom ackrediteringen.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
3 Analys av Se sker med högupplösande teknik inom ackrediteringen. Lägre rapporteringsgräns (0.008ug/l) kan erhållas efter uppslutning med HCl i autoklav, ej ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 2 µg/l
Be, beryllium 1 0.5 µg/l
B, bor 20 µg/l
Cs, cesium 1 0.05 µg/l
Fe, järn 0.004 mg/l
Li, litium 10 µg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
P, fosfor 10 µg/l
Rb, rubidium 1 0.01 µg/l
Si, kisel 0.4 mg/l
Sr, strontium 10 µg/l
S, svavel 0.2 mg/l
Tl, tallium 0.1 µg/l
Sn, tenn 0.5 µg/l
Ti, titan 1 0.01 µg/l
U, uran 0.01 µg/l
V, vanadin 0.05 µg/l

LV-3a-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: 130 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenolindex

Fenolindex för lakvatten

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: Ingår endast i kriterierna för inert avfall som kan tas emot vid deponier för inert avfall.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TS för lösta ämnen

TS för lösta ämnen

Paketinfo

Pris: 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.3 mg/kg
acenaften 0.05 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 0.4 mg/kg
summa övriga PAH 0.2 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.3 mg/kg
PCB 28 0.003 mg/kg
PCB 138 0.004 mg/kg
PCB 52 0.005 mg/kg
PCB 153 0.006 mg/kg
PCB 101 0.007 mg/kg
PCB 180 0.008 mg/kg
PCB 118 0.009 mg/kg
summa PCB 7 0.01 mg/kg
bensen 0.2 mg/kg
summa xylener 0.50 mg/kg
toluen 0.20 mg/kg
etylbensen 0.20 mg/kg
mineralolja >C10-C40 50 mg/kg

LOJ-1 Analys på inert fast material

Paketinfo

Pris: 2 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Totalhaltsanalyser på inert fast material enl NFS 2004:10.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ANC

ANC (alkalinitet)

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Ingår endast i kriterierna för stabilt icke-reaktivt farligt avfall som kan tas emot vid deponier för icke-farligt avfall samt även för deponier för farligt avfall.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sek-Lak Sekventiell lakning 5 steg

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 20 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: För mer information hänvisas till ALS Scandinavia i Luleå
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sek-V-3a Metallanalys av lakvatten från sekventiell lakning/laksteg

Paketinfo

Pris: Otillgängligt
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Anmärkningar: För mer information hänvisas till ALS Scandinavia i Luleå
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-1 (L/S 2, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet

LAK-1 Skaktest EN 12457-1 (L/S 2, 4mm) + analys (LV-4a)

Paketinfo

Pris: 3 595 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 2 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet
Analys på fast material:
TOC 0.1 %
ANC

LAK-6a Skaktest och analys av farligt avfall som inte genereras regelbundet, enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 7 815 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-2 (L/S 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet
Analys på fast material:
TOC 0.1 %
ANC

LAK-5a Skaktest (ett steg) och analys av farligt avfall enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 5 465 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet
fenolindex
Analys på fast material:
Analyspaket LOJ-1
TOC 0.1 %

LAK-6c Skaktest och analys av inert avfall som inte genereras regelbundet, enligt rekommendationer i NFS 2004:10

Paketinfo

Pris: 10 390 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester > Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För analysomfattning av analyspaket LOJ-1, klicka här.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-2 (L/S 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet

LAK-2 Skaktest EN 12457-2 (L/S 10, 4mm) + analys (LV-4a)

Paketinfo

Pris: 3 595 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet

LAK-3 Skaktest EN 12457-3 + (L/S 2 & 10, 4mm) + analys (LV-4a)

Paketinfo

Pris: 6 035 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i två steg, först vid L/S 2 i 6 timmar och därefter vid L/S 8 i 18 timmar. Den sammanlagda laktiden är 24 timmar och den ackumulerade L/S- kvoten blir 10. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-4 (L/S 10, 10mm)
Lakvattenanalys enligt LV-4a:
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Zn, zink
klorid
fluorid
sulfat
DOC (löst organiskt kol)
pH
konduktivitet

LAK-4 Skaktest EN 12457-4 (L/S 10, 10mm) + analys (LV-4a)

Paketinfo

Pris: 3 595 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 10 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade tillkommer en kostnad på 965 kr/prov.
Kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris och kortast möjlig svarstid för expressanalys. Svarstid beräknas efter ankomst till laboratoriet i Luleå
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 10 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 100 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 20 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 50 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 100 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.05 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 2 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 50 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.1 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 400 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.2 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.2 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.05 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg torrsubstans
LOI %

TC-3 Totalhalter metaller (32) i avfall och byggnadsmaterial (deponi) efter HNO3/HCl/HF uppslutning och smälta

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta/HNO3, HCl och HF. Val av metod optimeras beroende på provmatris.
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.