I direktiv 2008/105/EG ("Dotterdirektivet") anges miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena, men också för ytterligare åtta tillkommande övriga ämnen.


Läs mer:

Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. Naturvårdsverket Rapport 5973.

 

Ämne CAS-nr
Koltetraklorid 56-23-5
DDT total
para-para-DDT
-
50-29-3
Cyklodiena bekämpningsmedel:
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
-
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
Tetrakloretylen 127-18-4
Trikloretylen 79-01-6