RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS Life Sciences är din samarbetspartner för laboratorieanalys inom miljö, livsmedel, läkemedel, medical device, elektronik, humanbiologi och andra områden. Vi erbjuder ett brett utbud av analyser som omfattar bl.a. organiska ämnen, metaller, partiklar och isotoper.

AKTUELLT

Organiska ämnen i luft:
Utökat utbud av skadliga organiska ämnen.

Vi utökar våra luftanalyser och kan nu erbjuda analys av ytterligare 68 skadliga organiska ämnen i luft där hygieniska gränsvärden finns angivna i AFS 2018:1 för de flesta ämnena. Ämnena provtas med adsorbentrör och pumpad provtagning....

 Läs mer

ALS Geolab flyttar till stora, nybyggda lokaler i Danderyd. Lokalerna är specialanpassade för geotekniska analyser och ger oss bl.a. möjlighet att hantera en större mängd prover och bättre möta kundernas analysbehov.

Flytten till Danderyd innebär att inlämningen på Rålambsvägen upphör den 17 december 2021. ...

 Läs mer

På begäran från våra kunder kan vi med glädje meddela att vi nu kan erbjuda kortare leveranstider för skaktester, framförallt när det gäller expresslakningar.
 ...

 Läs mer

REFERENSER