RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS Life Sciences är din samarbetspartner för laboratorieanalys inom miljö, livsmedel, läkemedel, medical device, elektronik, humanbiologi och andra områden. Vi erbjuder ett brett utbud av analyser som omfattar bl.a. organiska ämnen, metaller, partiklar och isotoper.

AKTUELLT

ALS lanserar nu analys av PFAS med passiv provtagning i vatten. Den största fördelen med passiv provtagning är att provtagningen sker under längre tid, vilket ger ett medelvärde över hur halten varierar över tid och eventuella avvikande halter blir en del av den totala bilden....

 Läs mer

ALS Scandinavia har i över tjugo års tid tillhandahållit passiva provtagare av vatten för mätning av metalliska anjoner, metalliska katjoner och kvicksilver. Nu har vi kombinerat de tre DGT-provtagarna till en. Med den nya kombo-DGT provtagaren behöver du bara sätta ut en provtagare för att mäta alla metalljoner inklusive kvicksilver som vi erbjuder i våra analyspaket PSM-1, PSM-3 och PSM-4. ...

 Läs mer

Kvarteret Renen i centrala Varberg är en industritomt där historiska verksamheter orsakat en omfattande markförorening av klorerade lösningsmedel i jord och berg. Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Varbergs kommun genomfört åtgärdsförberedande undersökningar, projektering och miljökontroll för sanering av källområde i jord, källområde i berg och plymen nedströms källområdena. ...

 Läs mer

Är närodlade grönsaker mer hälsosamma än de som köps i butik, eller finns det hälsorisker med livsmedel som har odlats i stadsmiljö? En forskargrupp på Linnéuniversitetet har undersökt hur partiklar från damm och jord kontaminerar grönsaker och hur mycket som finns kvar på grönsakerna efter att de har sköljts. I samarbete med oss har metallinnehållet i grönsakerna analyserats. ...

 Läs mer

REFERENSER