UPPDATERAD 3 SEPTEMBER!
Vi på ALS strävar efter att ständigt utöka och förbättra vårt utbud av analyser. Här finns de senaste nyheterna för våra analyspaket.

Kontakta oss gärna för mer information om våra analyspaket!


2020-09-03:
Pesticider i miljöprover:
Utökade, ändrade och nya paket.

Vi har utökat eller ändrat flera av våra pesticidpaket både för vatten och jord, slam, sediment. Paket OJ-3c (LC-MS-MS pesicidpaket i jord, slam och sediment) har vi t.ex. utökat med ca 170 parametrar! Vi har ändrat analysomfattningen för flera paket, vilket medför att några parametrar analyseras i andra paket än tidigare. 

Vi har även skapat nya paket, exempelvis OJ-3L (Pesticider i jord, slam och sediment enligt SGUs rapport 2013:01) och OV-3J (Pesticider i vatten enligt SGI handbok för handelsträdgårdar). 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

2020-06-25:
Analys av coronaviruset SARS-CoV-2 på ytor
ALS lanserar analyspaket samt provtagningskit för analys av SARS-CoV-2 på ytor

Studier visar att viruset kan överleva på inerta ytor i flera dagar. I labbmiljö är viruset tillräckligt livskraftigt för att kunna infektera en människa efter att ha legat tre dygn på en yta av plast eller rostfritt stål.

Genom att använda en svabb (tops) som stryks över ytan och sedan analyseras, kan man undersöka förekomsten av viruset.

Läs mer om analysen här.

2020-06-15:
Identifiering av plast i olika produkter
Nytt paket: Identifiering av polymerer

Vi introducerar ett nytt paket där vi undersöker och identifierar vilken sorts plast som ingår i olika produkter, t.ex. leksaker eller sjukvårdsmaterial. Analysen utförs med FTIR. 

Analyspaketet heter A-7m Identifiering av polymerer.

2020-04-22:
Mikroplast och svarta partiklar:
Analys av mikroplaster i komplexa matriser samt identifiering av svarta partiklar

Vi har sedan 2017 kunnat erbjuda analys av mikroplaster i vatten.  En ökad efterfrågan har lett till att vi nu utvecklat metoder för att analysera mikroplaster i flera komplexa matriser. Idag kan vi analysera och identifiera mikroplaster även i avloppsvatten, slam, jord, sediment och biota.

Vid analys av mikroplast kan vi nu även som tillägg erbjuda analys av svarta partiklar. Mikroplaster som bildas vid t.ex. slitage av bildäck är svarta och därmed svåra att analysera med den vanligaste analystekniken µ-FTIR. Genom att använda en ATR-kristall kan även svarta gummipartiklar analyseras. Partiklarna måste vara större än 80 µm för att kunna analyseras.

I analysen ingår vanliga komponenter i bildäck och granulat, butadiengummi (BR), isopropengummi (IR) och styrenbutadiengummi (SBR) samt etenpropendiengummi (EPDM).

Se våra paket för mikroplast och svarta partiklar

2020-04-22:
Inomhusmiljö:
Kortare svarstider!

Vi kan nu erbjuda kortare svarstider för flera analyser inom inomhusmiljö. För följande analyspaket har vi förkortat svarstiden till en standardsvarstid på 3 eller 5 arbetsdagar:

Det är naturligtvis även möjligt att utföra expressanalyser för dessa paket, med en ännu kortare svarstid.

2020-04-22:
Luftanalyser
Nytt paket: Mätning av kvicksilver i inomhusluft med lägre rapporteringsgräns.

Vi kan nu erbjuda analys av kvicksilver i luft med lägre rapporteringsgräns än tidigare. Denna analys kan exempelvis användas vid mätningar i gamla industribyggnader som ska byggas om till bostäder. Rapporteringsgränsen är tillräckligt låg för att kunna jämföras med Naturvårdsverkets RfC-värde för kvicksilver.

Analyspaketet heter A-6c-low (Kvicksilver (låg rapp.gräns) på adsorptionsrör) och är en variant av vårt analyspaket A-6c (Kvicksilver på adsorptionsrör) som används för arbetsmiljömätningar och porgasmätningar. Liksom för paket A-6c är provtagningen en aktiv, pumpad provtagning, men kolröret har andra dimensioner (längre och större diameter) och hanterar ett 20 gånger större flöde. Luftflöde och provtagningstid skiljer sig också mellan mätningarna.

Se våra paket för kvicksilver på adsorptionsrör

Vatten
Nytt paket! Narkotiska preparat i avloppsvatten (OV-28i)

Vi kan nu erbjuda ett helt nytt paket där vi analyserar över 40 narkotiska preparat i avloppsvatten. Paketet heter OV-28i.