Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)
Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) - Prover skickas till ALS Luleå eller ALS Danderyd. 
Laktester (Laktester och tillhörande analyser) - Skickas till ALS Luleå.
Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic) - PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Danderyd.
Växt- och anläggningsjordar Prover skickas till ALS i Danderyd.

 

Luft- och filterprover (Ex. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft och damm) Skickas till ALS Danderyd.
Byggnadsmaterial och damm (inom-och utomhusmiljö) För analys av asbest, partiklar, kvarts, mögel och hussvamp i byggnadsmaterial och damm. Skickas till ALS Danderyd.
Betongprover - Skickas till ALS Danderyd.

 

Kliniska prover (Ex. blod, serum, plasma och urin.) - Skickas till ALS Luleå.
Metaller i läkemedel (ALS Luleå)
Livsmedel - Skickas till ALS Danderyd.
Kemikalier (metaller) - Skickas till ALS Luleå.

 

Mikrobiologiska prover - Vatten - Skickas till ALS Danderyd.
Mikrobiologiska prover - Övrigt (Livsmedel) - Skickas till ALS Danderyd.

 

Rökgasanalyser
Blankett för beställning av rökgasprovtagare Rökgasprovtagare. Ifylld orderblankett skickas till: info.ta@alsglobal.com