Analyser beställs i första hand via vår kundportal ALS Solutions.

 

 

Rätt information hjälper oss att klara svarstider

OBS! Lägg alltid ner en utskrift av beställningen tillsammans med proverna!

Saknar du möjlighet att skriva ut? För att vi ska kunna para ihop dina prover och din order - lägg i en lapp med:

 • Beställare
 • Kontaktperson
 • Kontaktuppgifter
 • Företag
 • Projekt
 • ev ordernummer från ALS Solutions

Den vanligast orsaken till att era analyssvar blir försenade är att beställning saknas.

 

 

ALS Scandinavia - Danderyd och Luleå

Miljöanalyser

 • ​​​Vatten (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar)
 • Fasta prover (Grundämnen/organiska ämnen/fysikalisk-kemiska parametrar) - Prover skickas till ALS Luleå eller ALS Danderyd. 
 • Laktester (Laktester och tillhörande analyser) - Skickas till ALS Luleå.
 • Passiv provtagning (PS Metal & PS Organic) - PS Metal skickas till ALS Luleå. PS Organic skickas till ALS Danderyd.
 • Växt- och anläggningsjordar Prover skickas till ALS i Danderyd.

Bygganalyser, luft- och arbetsmiljöanalyser

 • Luft- och filterprover (Ex. Hg och organiska lösningsmedel i inomhusluft och damm) Skickas till ALS Danderyd.
 • Byggnadsmaterial och damm (inom-och utomhusmiljö) För analys av asbest, partiklar, kvarts, mögel och hussvamp i byggnadsmaterial och damm. Skickas till ALS Danderyd.
 • Betongprover - Skickas till ALS Danderyd.

Humanbiologiska prover, livsmedel, läkemedel, kemikalier

Mikrobiologiska prover (ALS Danderyd)

Abslösningar och rökgasprovtagare

Geotekniska analyser

Vilken information ska finnas med på orderblanketten?

Se instruktionsfilm om hur du fyller i en nedladdad orderblankett.

Fyll gärna i och spara orderblanketten digitalt. För att kunna spara orderblanketten digitalt krävs att du har Adobe Reader 7.0. Blanketterna kan skrivas ut och fyllas i för hand.