Provtyp: Läkemedel > Lösningar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 1 µg/l
Cd, kadmium 2 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, koppar 1 µg/l
Hg, kvicksilver 0.02 µg/l
Mn, mangan 0.2 µg/l
Ni, nickel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Zn, zink 2 µg/l

L-1a Grundämnen i lösningar

Paketinfo

Pris: 1 850 SEK / prov
Rabattgrupp: 5
Provtyp: Läkemedel > Lösningar
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan höjas om provet behöver spädas.
Kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Tilläggselement: Ag (0.5), B (20), Bi (0.05), Li (10), Mo (1), P (10), Sb (0.1), Si (40), Sn (0.5), Sr (10), Te (0.5), Th (0.2), U (0.01), V (0.05) och W (0.5).
ALS Scandinavia AB har ingen generellt validerad metod utan erbjuder metodvalideringar mot förfrågan.

1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.