Provtyp: Läkemedel > Lösningar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Grupp 1:
Cd, kadmium
Pb, bly
As, arsenik
Hg, kvicksilver
Grupp 2A:
Co, kobolt
V, vanadin
Ni, nickel
Grupp 2B:
Tl, tallium
Au, guld
Pd, palladium
Ir, iridium
Os, osmium
Rh, rodium
Ru, rutenium
Se, selen
Ag, silver
Pt, platina
Grupp 3:
Li, litium
Sb, antimon
Ba, barium
Mo, molybden
Cu, koppar
Sn, tenn
Cr, krom

ICH-Q3D Metallföroreningar i flytande läkemedelssubstanser

Paketinfo

Pris: 5 760 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 5
Provtyp: Läkemedel > Lösningar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 100 mg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Elementuppsättningen kan anpassas efter analysbehov. Kontakta ALS Scandinavia för mer information.
Tilläggskostnad för analys enligt GMP: + 50 %, dock minst 905 SEK/prov
ALS Scandinavia AB har ingen generellt validerad metod utan erbjuder metodvalideringar mot förfrågan.
Rapporteringgräns varierar beroende på provmatris.