Provtyp: Läkemedel
Analystyp: Mikrobiologi
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
SARS-CoV-2 1

Covid-19: SARS-CoV-2 på ytor med PCR

Paketinfo

Pris: Se "Anmärkningar".
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Läkemedel
Analystyp: Mikrobiologi
Provkärl: Provtagningskit för covid-19, SARS-CoV-2 på ytor
Metod: Realtids-PCR
Anmärkningar:
Pris: 1500 SEK/prov. Om flera prov beställs samtidigt kostar första provet 1500 SEK och tillkommande prov 1000 SEK/prov.
Provkärl kan beställas här

1 Kvalitativ analys.