Paket: 45
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser

Dricksvattenanalyser / Vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
lukt, art och styrka

Lukt, art och styrka

Paketinfo

Pris: 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 50 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bisfenol A 0.01 µg/l

Bisfenol A (BPA) i dricksvatten

Paketinfo

Pris: 2 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
färg 2 mg Pt/l
turbiditet 0.20 FNU
pH 3-11 pH enh
Fe, järn 2 µg/l

DV-1 Utgående dricksvatten, kemisk undersökning (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 390 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x125 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klor, total aktiv 0.03 mg/l

DV-1 Tillägg: Total aktiv klor, tillkommer vid klordesinficering

Paketinfo

Pris: 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 70 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Flaskan ska toppfyllas och sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
nitrit 0.01 mg/l

DV-1 Tillägg: nitrit, tillkommer vid kloramindesinficering

Paketinfo

Pris: 155 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 20 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Koliforma bakterier 37°C CFU/100ml
E.coli 37°C CFU/100ml
Intestinala Enterokocker CFU/100ml

DV-1 Bakt: Utgående dricksvatten, mikrobiologisk undersökning (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 595 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS-EN ISO 9308-1:2014
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:00. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH 3-11 pH enh
turbiditet 0.20 FNU
Fe, järn 2 µg/l
Mn, mangan 0.5 µg/l
konduktivitet 1 mS/m
lukt
färg 2 mg Pt/l

DV-2 Dricksvatten hos användaren, kemisk undersökning, provgrupp A (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 835 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x125 ml plastflaska + 1x60 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.2 µg/l

DV-2 Tillägg: Al, tillkommer vid aluminiumfällning

Paketinfo

Pris: 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ytterligare grundämnen kan bestämmas. Se paket V-2.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
nitrit 0.01 mg/l

DV-2 Tillägg: nitrit, tillkommer vid kloramindesinficering

Paketinfo

Pris: 155 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 20 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Långsamväxande bakterier CFU/ml
Koliforma bakterier 37°C CFU/100ml
E.coli 37°C CFU/100ml
Intestinala Enterokocker CFU/100ml

DV-2 Bakt: Dricksvatten hos användaren, mikrobiologisk undersökning, provgrupp A (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 620 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS-EN ISO 9308-1:2014
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:00. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Grundämnen:
Fe, järn 0.4 µg/l
Mg, magnesium 0,09 mg/l
As, arsenik 0.05 µg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Ca, kalcium 0,1 mg/l
Na, natrium 0,1 mg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
B, bor 0,01 mg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Al, aluminium 0.2 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Fysikalisk-kemiska parametrar
lukt
färg 2 mg Pt/l
pH 3-11 pH enh
konduktivitet 1 mS/m
COD-Mn 0.5 mg/l
turbiditet 0.20 FNU
ammonium 0.03 mg/l
nitrat 0.5 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
fluorid 0.2 mg/l
klorid 0.5 mg/l
sulfat 0.5 mg/l
bromat 0.005 mg/l
cyanid, total 0.005 mg/l
Flyktiga organiska föreningar:
bensen 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
summa tetrakloreten och trikloreten
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
summa trihalometaner (THM) 0.3 µg/l
PAH:
bens(a)pyren 0.002 µg/l
bens(b)fluoranten 0.004 µg/l
bens(k)fluoranten 0.002 µg/l
bens(ghi)perylen 0.003 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.003 µg/l
Klorerade bekämpningsmedel:
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
heptaklorepoxid 0.01 µg/l

DV-4 Dricksvatten hos användaren, kemisk undersökning, provgrupp B (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 6 815 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: Provkärl som behövs för denna analys finns listade under "Anmärkningar" nedan.
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar:
Följande provkärl behövs för denna analys:
2x1 l mörk glasflaska + 2x 250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska för cyanid + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4 + 60 ml kontrollerad plastflaska + 60 ml plastflaska för bromat, klorat, klorit + 1 l plastflaska för analys av Cu, Pb och Ni
Provkärl kan beställas under "Beställ provkärl och utrustning"
Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l
AMPA 0.05 µg/l

DV-4 Tillägg: OV-3p Pesticider enligt SGUs rapport 2013:01

Paketinfo

Pris: 5 315 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 3x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 250 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vinylklorid 0.1 µg/l

DV-4 Tillägg: vinylklorid

Paketinfo

Pris: 410 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun vial (EPA-vial)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid 0.05 µg/l

DV-4 Tillägg: akrylamid

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
radon 5 Bq/l

DV-4 Tillägg: radon, tillkommer för grundvatten

Paketinfo

Pris: 465 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 330 ml PET-flaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan ska toppfyllas, inga luftbubblor får finnas, skruva åt locket hårt. Ange provtagningstid och datum.
Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tritium 10 Bq/l

DV-4 Tillägg: Tritium i vatten

Paketinfo

Pris: 1 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Långsamväxande bakterier CFU/ml
E.coli 37°C CFU/100ml
Koliforma bakterier 37°C CFU/100ml
Aktinomyceter CFU/100ml
Intestinala Enterokocker CFU/100ml
Clostridium perfringens, presumtiva CFU/100ml
Mikrosvamp CFU/100ml

DV-4 Bakt: Dricksvatten hos användaren, mikrobiologisk undersökning, provgrupp B (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 1 130 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 2x500 ml
Provkärl: 2x500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS-EN ISO 9308-1:2014, SS-EN ISO 7899 utg.1, SS 028212 utg.1, SS-EN ISO 14189, SS 028192 utg.1
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:00. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
turbiditet 0.20 FNU
färg 2 mg Pt/l
COD-Mn 0.5 mg/l
konduktivitet 1 mS/m
pH 3-11 pH enh
alkalinitet 1 mg/l HCO3
totalhårdhet 0.1 °dH
Ca, kalcium 0.1 mg/l
Mg, magnesium 0.1 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Fe, järn 0.0004 mg/l
Mn, mangan 0.00003 mg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
As, arsenik 1 0.05 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
nitrat 0.50 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
ammonium 0.020 mg/l
sulfat 0.50 mg/l
fluorid 0.20 mg/l
fosfat 0.040 mg/l
klorid 0.5 mg/l

DV-5 Enskild dricksvattenförsörjning

Paketinfo

Pris: 1 505 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml kontrollerad plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Kemiska och fysikaliska parametrar enligt Livsmedelsverkets riktvärden för små dricksvattenanläggningar för privat bruk, normal analys.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).

1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
radon 5 Bq/l

DV-5 Tillägg: radon

Paketinfo

Pris: 465 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 330 ml PET-flaska
Express: Ja
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan ska toppfyllas, inga luftbubblor får finnas, skruva åt locket hårt. Ange provtagningstid och datum.
Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Se våra provtagningsinstruktioner
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
turbiditet 0.20 FNU
färg 2 mg Pt/l
COD-Mn 0.5 mg/l
konduktivitet 1 mS/m
pH 3-11 pH enh
alkalinitet 1 mg/l HCO3
totalhårdhet 0.1 °dH
Ca, kalcium 0.1 mg/l
Mg, magnesium 0.1 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Fe, järn 0.0004 mg/l
Mn, mangan 0.00003 mg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
As, arsenik 1 0.05 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
nitrat 0.50 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
ammonium 0.020 mg/l
sulfat 0.50 mg/l
fluorid 0.20 mg/l
fosfat 0.040 mg/l
klorid 0.5 mg/l
Al, aluminium 0.0002 mg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Se, selen 0.3 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l

DV-5 + DV-6 Enskild dricksvattenförsörjning

Paketinfo

Pris: 2 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml kontrollerad plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Kemiska och fysikaliska parametrar enligt Livsmedelsverkets riktvärden för små dricksvattenanläggningar för privat bruk, normal analys samt extra grundämnen från paket DV-6.
Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).

1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
E.coli CFU/100ml
Koliforma bakterier CFU/100ml

DV-5 Bakt: enskild dricksvatten, mikrobiologisk kontroll

Paketinfo

Pris: 595 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS 02 81 67 utg.2
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 24 timmar.
Kontakta ALS innan du skickar in prover.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.0002 mg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Se, selen 0.3 µg/l
As, arsenik 1 0.05 µg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l

DV-6 Enskild dricksvattenförsörjning

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Skölj ur provkärlet 1-2 gånger innan provtagning med samma vattentyp som analysprov. Provet bör förvaras kylt och mörkt.
Anmärkningar: Bedöms enligt Livsmedelsverkets riktvärden för små dricksvattenanläggningar för privat bruk.
Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).

1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
radon 5 Bq/l

Radon i vatten

Paketinfo

Pris: 465 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 330 ml PET-flaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan ska toppfyllas, inga luftbubblor får finnas, skruva åt locket hårt. Ange provtagningstid och datum.
Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
total alfaaktivitet 0.04 Bq/l
total betaaktivitet 0.10 Bq/l
total betaaktivitet - K40 0.10 Bq/l

DV-4 Tillägg: Total alfa- och betaaktivitet, tillkommer för grundvatten

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tillkommer även om det finns en tritiumkälla som kan härledas ur mänsklig aktivitet (antropogen)
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
total alfaaktivitet 0.04 Bq/l
total betaaktivitet 0.10 Bq/l
total betaaktivitet - K40 0.10 Bq/l

Total alfa- och betaaktivitet i vatten

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
vinylklorid 0.1 µg/l

Vinylklorid i vatten

Paketinfo

Pris: 665 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tritium 10 Bq/l

Tritium i vatten

Paketinfo

Pris: 1 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
indikativ dos, alfa+beta 1 Bq/l
U-234 (uran-234) 0.001 Bq/l
indikativ dos, U-234 1 µSv/år
U-238 (uran-238) 0.001 Bq/l
indikativ dos, U-238 1 µSv/år
Ra-226 (radium-226) 0.03 Bq/l
indikativ dos, Ra-226 1 µSv/år
Po-210 (polonium-210) 0.01 Bq/l
indikativ dos, Po-210 1 µSv/år
total indikativ dos, alfa 1 µSv/år
Ra-228 (radium-228) 0.05 Bq/l
indikativ dos, Ra-228 1 µSv/år
Pb-210 (bly-210) 0.02 Bq/l
indikativ dos, Pb-210 1 µSv/år
total indikativ dos, beta 1 µSv/år
total indikativ dos 1 µSv/år

Total indikativ dos, alfa och beta, i vatten

Paketinfo

Pris: 6 710 SEK / prov
Standard svarstid: 5 veckor
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 9.5 l + 60 ml
Provkärl: 4 x 2,5 l plastdunk + 1 x 60 ml plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tritium 2 Bq/l

Tritium i vatten (låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 2 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 250 ml plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ammonium 0.05 mg/l

DV-2 Tillägg: Ammonium

Paketinfo

Pris: 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja