Paket: 2
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Pesticider

Pesticider / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cypermetrin 0.01 µg/kg torrsubstans
permetrin 0.01 µg/kg torrsubstans

Pyretroider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 750 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink (för prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink)
Ackreditering: Ja