Asbest i material

Asbest i material (A-1b) är det enklaste prov man kan ta för att fastställa en möjlig asbestförekomst. När man provtar är det bra att tänka på att provet ska vara:

  • Representativt
  • Inte för stort

Alltför stora prover är svåra att hantera. Små prover är olämpliga eftersom asbest ofta sitter ojämnt fördelat i materialet. Om provet är för litet kan man missa förekomsten av asbest. Dessutom kan hanteringen av små materialmängder ställa till problem då man gärna vill ha så mycket material att man kan kontrollera analyser vid behov. Generellt kan man säga att en 3-5 cm stor bit är lagom.
   
Asbest förekommer i många vitt skilda material. I byggnader sitter asbesthaltigt material ofta i mattor, rörisoleringar, fogar , fix, takpannor och fasadplattor.

När man provtar en matta ska man tänka på att asbest också kan sitta i limmet under mattan. Man måste analysera båda delarna för sig för att kunna fastställa var asbesten sitter.

Asbest i damm

Avsatt stoft kan provtas med ALS provtagningstejp.

Vi rekommenderar att använda ALS tejpkit med provtagningstejp för dammprovtagning. Här finns instruktioner för dammprovtagning med tejp och du kan enkelt beställa ett eget tejpkit här. Se vår instruktionsfilm hur du gör vid dammprovtagning med vårt tejpkit.

Om du av någon anledning inte har tillgång till ALS provtagningstejp kan vanlig genomskinlig kontorstejp användas. Tag ca 10-15 cm tejp och vik in 2 cm tejp vid varje ända, där man kan hålla i tejpen. Tryck den kladdiga ytan mot stoftet så att det blir olika tjocka skikt på tejpen. Tryck litet lätt med fingret på en del av tejpen så att ett tunt, knappt synligt skikt erhålles, ungefär 2-3 gånger i mitten, 1-2 ggr vid sidan. Fäst sedan tejpprovet mot t.ex. en overheadfolie eller en plastficka (lite kraftigare plast, ingen tunn plastpåse) och märk provet. 


Tejpen guldbeläggs före analysen i svepelektronmikroskopet. Det kan bara bestämmas att asbest finns och vilken sort men det går inte att kvantifiera mängden asbest i damm.

Asbest i jord

Asbest kan förekomma som en förorening i jord genom att asbesthaltigt material har legat exponerat för väder och vind under en längre tid eller genom att asbest har frigjorts genom friktion och blandats med jorden. ALS Scandinavia erbjuder två typer av asbestanalyser i jord.

Kvalitativ analys: Provmängden är ungefär 250 g. Provet ska inte innehåller större stenar, i så fall får man öka provmängden.

Materialet undersöks i stereolupp och med polarisationsmikroskop. Man skiljer mellan krysotil, amosit och krokidolitasbest, men man kan inte skilja antofyllit från tremolit och aktinolit.

Kvantitativ analys: Provmängd 8-10 kg. Hittar man asbest i de grövre fraktionerna >4 cm behöver man en större materialmängd för att kunna kvantifiera. Är kornstorleken i hela provet <0,5 cm eller hittar man ingen asbest i korn >0.5 cm räcker det med 1 kg för att få ett representativt prov.

Materialet siktas och varje fraktion analyseras var för sig i stereolupp/mikroskop. Material <0,5 mm analyseras enbart kvalitativt. Bestämning av asbesthalten i detta material kräver en annan analysteknik (svepelektronmikroskopi).

Asbest i luft

Filterkassett för provtagning av luftprover för asbestfiberräkning.Provtagningen sker på ett polykarbonatfilter. Filtret sitter i en kassett och kan anslutas till en luftpump. Kan man provta en längre tid så blir detektionsgränsen lägre. Samtidigt måste man se till att man inte får för många partiklar på filtret (filtret börjar bli beigefärgat eller brunaktigt när partikeltätheten blir för stor).

Räkning av asbestfibrer sker enligt reglerna för fiberräkning, d.v.s. man räknar enbart fibrer som är <3 µm i diameter, med längd >5 µm och med ett längd:bredd förhållande minst 3:1.

Det hygieniska gränsvärdet för asbestfibrer är 0.1 fibrer/ml (AFS 2015:7).

Klicka här för att se våra provtagningsinstruktioner.