Man skiljer mellan vit, brun och blå asbest.

Denna förenklade beskrivning omfattar sex olika mineral som bildar asbest:

 • Aktinolit
 • Amosit (brun asbest)
 • Antofyllit
 • Krokidolit (blå asbest)
 • Krysotil (vit asbest)
 • Tremolit

Alla asbestmineral är naturliga och de flesta tillhör gruppen amfiboler. Undantaget är krysotil som är ett serpentinmineral.

Amfiboler är mycket vanligt förekommande i svensk berggrund. Teoretisk kan asbestmineral finnas i alla metamorfa bergarter som innehåller Mg-Fe amfibol eller serpentin. En förutsättning är dock att bergarten utsatts för skjuvspänning (shear stress).

Asbest bryts i stora dagbrott i t.ex. Kanada, f.d. Sovjetunionen och USA. Det finns ingen asbestbrytning i Sverige.

Krysotil ("vit asbest")
Mg3[Si2O5](OH)4

Det mest använda asbestmineralet (>90%).

 • Böjda fibrer, ofta som knippen som spaltar i tunna fibriller
 • Mycket god spinnbarhet
 • Kan användas för absorption av gaser och olika lösningsmedel
 • God draghållfasthet
 • God termisk och elektrisk isolerförmåga

Krysotil är det enda av asbestmineralen som har dålig syrabeständighet, men god lutbeständighet. Förekommer i asbestcement, brandhärdiga isolerskivor, packningar, tätningar, friktionsbelag, lim, fix, fog, textilprodukter, mattor, färg etc.

Antofyllit
Mg7[Si8O22](OH)2

 • Raka fibrer som spaltar i ändarna, bildar knippen
 • God kemisk resistens
 • God termisk och elektrisk isolerförmåga

Förekommer i t.ex. isoleringsmaterial, lim, plast, fyllnads- och armeringsmaterial etc.

Tremolit och aktinolit
Ca2(Mg, Fe2+)5[Si8O22](OH)2

Tremolit innehåller kalcium (Ca) och magnesium, i aktinolit ersätts magnesium med järn (Fe). Båda förekommer asbestiform och icke asbestiform.

 • Raka fibrer, som spaltar i ändarna (asbest), men också som fibrer med längd:bredd <3
 • Förekommer enbart i naturliga materialprodukter: talk, dolomit m.m.

Amosit ("brun asbest")
Fe7[Si8O22](OH)2

Amosit är ett handelsnamn för amfibolen "Cummingtonit - Grunerit". Namnet kommer från AMOSA = asbestos mines of South Africa. Amosit är stabilt till temperaturer upp till 600 – 900 ºC. Förekommer i t.ex. isoleringsmaterial för rör, brandhärdiga isoleringsskivor, sprutad asbest, etc. 

 • Raka fibrer som spaltar i ändarna
 • Bildar knippen
 • Fibrerna går att spinna
 • God draghållfasthet men sämre än krysotil och krokidolit

Krokidolit ("blå asbest")
Na2Fe5[Si8O22](OH)2

 • Krokidolit bildar mycket tunna fibrer. Fibrerna delas i ändarna och kan bilda fiberknippen.
 • God draghållfasthet
 • Går att spinna

Förekommer i asbestcementprodukter, filter, packningar, isolering etc.