Det finns många möjligheter att informera sig om asbest, ersättningsmaterial och asbestrelaterade sjukdomar:

Myndigheter/organisationer

Arbetsmiljöverket
World Health Organization (WHO)
The National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Dokument

Asbest (AFS 2006:1, Arbetsmiljöverket)
Asbest vid byggnation (Europeiska Arbetsmiljöbyrån)