ASBESTAnalys

Asbestanalys

ALS Scandinavia erbjuder asbestanalys för identifiering av asbest i material-, damm- och luftprover. Det finns olika slags fibrer och det är viktigt att kunna skilja mellan ”farliga” fibrer som asbest och mindre ”farliga” som t ex stenull. Det går att identifiera organiska fibrer (t ex cellulosa och textil), syntetiska oorganiska fibrer (t ex mineral- och glasull), naturliga mineralfibrer och asbest. Ta gärna del av våra asbestanalyser här.

Om asbest

Asbest är beteckningen för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer som har speciella egenskaper som:

  • god draghållfasthet
  • mycket god termisk och elektrisk isoleringsförmåga
  • kemisk resistans
  • fiberlängd - kan spinnas till textilier (långa fibrer)
  • stor specifik yta som ger goda absorberande egenskaper

Läs gärna mer om asbest här.

Beställ asbestanalys som privatperson

Kontakta oss