ALS Scandinavia AB har närmare 20 års erfarenhet av att analysera metaller i blod, serum, plasma, urin och andra kliniska prover.

Analysteknik

Våra analyser utförs med högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) efter syrauppslutning av analysprovet. På laboratoriet finns 13 ICP-SFMS instrument.

Denna världsunika instrumentpark gör ALS Scandinavia AB till en trygg partner med solid backupkapacitet.

GLP (Good laboratory practice)

ALS Scandinavia AB:s laboratorium i Luleå har GLP-certifikat och är därmed ett kvalificerat laboratorium för analyser inom icke-kliniska säkerhetsstudier. Samtliga tjänster som omfattas av GLP utförs av utbildad och erfaren personal som är måna om att skräddarsy våra tjänster efter de projektspecifika behov som föreligger. Vänligen kontakta oss för mer information om våra GLP-tjänster.