Ett grundämnes biologiska påverkan och toxicitet påverkas i hög grad av den form som elementet föreligger i. Av denna anledning kan det vara relevant att utföra elementspeciering i fall där man uppmätt förhöjda koncentrationer av sådana element. Arsenik (As) exempelvis kan föreligga som icke-toxiskt arsenobetain vilket är den dominerande formen i växter och marina djurarter. Arsenit däremot är klassat som cancerogent.

ALS Scandinavia erbjuder följande analyser i kliniska prover:

Total arsenik (As)
Arsenit (III)
Arsenat (V)
monometylarsonat MMA (V)
Dimetylarsinat DMA(V)
Analysteknik: IC-HG-ICPMS

Total kvicksilver (Hg)

Metylkvicksilver (MeHg)
Analysteknik: GC-ICPMS

Total selen (Se)
Selenit (SeIV)
Selenat (SeVI)
Analysteknik: LC-HG-ICPMS

För mer information, se vår sida om elementspecieringar.