ALS erbjuder även analyser av t.ex. kreatinin, beta2-mikroglobulin och protein HC. Dessa analyser utförs av underleverantör till ALS. Parametrarna är tidskänsliga och för att säkerställa att era prover anländer till laboratoriet inom hållbarhetstiden samt att den information som vår underleverantör fordrar kommer oss tillhanda, behöver viss information delges ALS vid beställningen.

Provernas förvaringsförhållande från provtagning till ankomst hos ALS

För samtliga nämnda analyser måste proverna förvaras kylda, både efter provtagning och under transport till ALS. Detta säkerställer en hållbarhet på 5-8 dygn beroende på analys. Prov för analys av U-kreatinin och Protein HC samt beta2-mikroglobulin i serum kan frysas för att förlänga hållbarheten ytterligare. Nedan finner du information gällande hållbarheten för dessa tidskritiska analyser under olika förvaringsförhållanden:

Hållbarhet
Ämne Rumstemperatur Kyl Frys
Kreatinin 2 dagar 6 dagar 6 månader
Protein HC 2 dagar 5 dagar 6 månader
B2 mikroglobulin - 8 dagar 6 månader

 

Provtagning och beställning

ALS rekommenderar att provtagning och försändelse till ALS sker i början av arbetsveckan för analyser med kort hållbarhet. Mer information om provtagning och hållbarhetstider finns här.

Information som behöver komma laboratoriet tillhanda är:

1) provtagningsdatum 
2) hur proverna förvarats efter provtagning 

På våra orderblanketter finns fält där denna information ska anges.