Resultat: 8
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen >
Fråga: aromater
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Detekterade parametrar 2
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Övrig kolväten

Meny A11a Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 430 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Kolrör Anasorb 747, SKC 226-81A
Metod: GC-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Pumpad provtagning. Rekommenderad provtagningsvolym är 100L
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning
För provtagningsinstruktioner, klicka här.

1 TVOC enligt ECA Report No.19, EUR 17675 EN, 1997
2 Screening av ca 600 ämnen men bara de som är detekterade redovisas på rapporten. I VOC-sceeningen ingår inte lågmolekylära aldehyder (t.ex. formaldehyd), aminer och föreningar med hög polaritet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Detekterade parametrar 2
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Övrig kolväten

Meny A11b Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (ORSA rör)

Paketinfo

Pris: 3 760 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ORSA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Passiv provtagning. Rekommenderad provtagningstid är 1-2 veckor.
För provtagningsinstruktioner, klicka här.

1 TVOC enligt ECA Report No.19, EUR 17675 EN, 1997
2 Screening av ca 600 ämnen men bara de som är detekterade redovisas på rapporten. I VOC-sceeningen ingår inte lågmolekylära aldehyder (t.ex. formaldehyd), aminer och föreningar med hög polaritet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Syror
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Polycykliska aromatiska kolväten
Övrig kolväten

Meny A11c VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Tenax-rör)

Paketinfo

Pris: 4 870 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2 x Tenax TA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Pumpad provtagning med Tenax-rör. Rekommenderad provtagningsvolym är max 5 L (vid flödet 0,1 L/min är maximal provtagningstid 50 min).
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning
Kontakta kundtjänst hos ALS Danderyd för beställning av provtagningsutrusning (info.ta@alsglobal.com).

1 TVOC enligt DIN ISO 16000-6.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
n-pentan 1 µg totalt
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
n-tridekan 0.2 µg totalt
n-tetradekan 0.2 µg totalt
n-hexadekan 0.2 µg totalt
2-metylhexan 0.2 µg totalt
cyklohexan 0.2 µg totalt
isooktan 0.2 µg totalt
metylcyklohexan 0.2 µg totalt
metylcyklopentan 0.2 µg totalt
Aromater:
1,2,3-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4,5-tetrametylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-trimetylbensen 0.2 µg totalt
2-etyltoluen 0.2 µg totalt
3-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-fenylcyklohexen 0.2 µg totalt
4-isopropyltoluen 0.2 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
etylbensen 0.1 µg totalt
iso-propylbensen 0.2 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-butylbensen 0.2 µg totalt
n-propylbensen 0.2 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
sek-butylbensen 0.2 µg totalt
styren 0.2 µg totalt
tert-butylbensen 0.2 µg totalt
toluen 0.1 µg totalt
Klorerade alifater:
1,1,1,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-diklorpropen 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,3-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorpropan 0.2 µg totalt
2,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
kloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,3-diklorpropen 0.2 µg totalt
diklormetan 0.2 µg totalt
hexaklorbutadien 0.2 µg totalt
klormetan 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,3-diklorpropen 0.6 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
vinylklorid 0.2 µg totalt
Övriga halogenerade kolväten:
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.2 µg totalt
1,2-dibrometan 0.2 µg totalt
1,2-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,3-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,4-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg totalt
2-klortoluen 0.2 µg totalt
4-klortoluen 0.2 µg totalt
brombensen 0.2 µg totalt
bromdiklormetan 0.2 µg totalt
bromklormetan 0.2 µg totalt
brommetan 0.2 µg totalt
dibrommetan 0.2 µg totalt
dibromklormetan 0.2 µg totalt
diklordifluormetan 0.2 µg totalt
klorbensen 0.2 µg totalt
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg totalt
triklorfluormetan 0.2 µg totalt
Terpener:
alfa-pinen 0.2 µg totalt
beta-pinen 0.2 µg totalt
alfa-terpinen 0.2 µg totalt
limonen 0.4 µg totalt
Alkoholer:
2-etyl-1-hexanol 0.2 µg totalt
2-metyl-1-butanol 0.2 µg totalt
isobutanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
Övriga föreningar:
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
hexanal 1.2 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
1,4-dioxan 0.2 µg totalt
ETBE (etyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
tetrahydrofuran 0.2 µg totalt

Meny A7 Stort VOC-paket (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 280 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt

Meny A3 Aromater (kolrör)

Paketinfo

Pris: 1 960 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt

Meny A3 Aromater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 810 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt

Meny A8 Petrolpack (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 970 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-hexan 0.2 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
n-nonan 10 µg totalt
n-dekan 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt

Meny A8 Petrolpack Plus (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 450 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.