Paket: 29
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser

Övriga analyser / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
SO3 0,02 mg/l

SO3 med jonkromatografi i absorptionslösning (5% isopropanol)

Paketinfo

Pris: 525 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Tvättlösning: 5% isopropanol, pH-justerad till 4.6.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
sulfat 0.3 mg/l

SOx (SO2) (3% alt. 0,3 % H2O2 absorptionslösning)

Paketinfo

Pris: 265 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 3% H2O2 alt 0.3% H2O2.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
sulfat 0.02 mg/l

SOx (SO2) (låg rapp.gräns) i absorptionslösning, IC

Paketinfo

Pris: 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 3% H2O2 alt 0.3% H2O2.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fluorid 0.1 mg/l

Fluorid, HF i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 265 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fluorid 0.005 mg/l

Fluorid, HF, låg rapp.gräns i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bromid 0.01 mg/l

HBr-låg rapporteringsgräns (0,1M NaOH absorptionslösning)

Paketinfo

Pris: 475 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorid 0.1 mg/l

HCl i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 265 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH alt. H20.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorid 0.02 mg/l

HCl (låg rapp.gräns) i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.13 SS-EN 1911:2010 . Jonkromatografi.
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH alt. H20.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total 0.01 mg/l

Cyanid, HCN i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Spektrofotometri.
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.5 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ammonium 0.025 mg/l

NH4 i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 265 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Spektrofotometri.
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.005 M H2SO4.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ammonium 0.005 mg/l

NH4 låg rapp.gräns i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Spektrofotometri.
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.005 M H2SO4.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Volymmätning (absorptionslösningar)

Paketinfo

Pris: 95 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Fukthalt i fossilt/icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 150 g
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Flyktiga beståndsdelar, VM i fossilt/icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 150 g
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Askhalt/oförbränt i fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 550 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: 500 ml plastburk
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Askhalt/oförbränt i icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 550 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: 500 ml plastburk
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Bundet kol, beräknat

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

C-fix

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Värmevärde, kalorimetriskt och effektivt i fossilt/icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Ackreditering: Ja