Paket: 2
Provtyp: Industriprover
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Industriprover

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.03 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Ni, nickel 0.08 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg

I-2 Grundämnen i diverse material

Paketinfo

Pris: 1 410 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Industriprover > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras. Priset inkluderar en enkel homogenisering och någon av ALS Scandinavias standarduppslutningar. Kontakta laboratoriet för information.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
För analysomfattning se respektive paket

I-2 Enstaka element

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Industriprover > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Pris för enstaka element: 535 SEK. Efterföljande element: 200 SEK/element.