Priser för provberedning, provförvaring mm.

Provberedning

Centrifugering 300 kr/prov
Filtrering 0.45 µm, 125 ml 75 kr/prov
Filtrering 1 µm eller 1.2 µm, 1 l 450 kr/prov
Frystorkning 200 kr/prov
Glödgningsrestbestämning, TS-bestämning ingår 220 kr/prov
Endast malning (stålfat) 175 kr/prov
Krossning/malning, provmängd <1 kg 350 kr/prov
Krossning/malning, provmängd >1 kg 350 kr/prov + 200 kr för varje ytterligare kg över 1 kg
Kryomalning < 1kg 650 kr/prov
Kryomalning > 1kg 650 kr/prov + 200 kr för varje kg över 1 kg
Malning (knivkvarn) 400 kr/prov
Samlingsprov 50 kr/delprov
Flödesproportionell blandning 50 kr/delprov
Särskild provberedning 650 kr/timme
Särskild provberedning, sedimentfällor*  300 kr/prov
Särskild provberedning, sedimentfällor inkl. mängden torrt material innan analys*  600 kr/prov
Sågning betongkärnor 350 kr/snitt

*Extra svarstid utöver analystiden kan tillkomma vid sedimentfällematerial.

Provlagring

Fasta prover sparas 8 veckor och vattenprover 4 veckor från mottagning om inget annat avtalats. Lakningsprover sparas 3 månader.
För lagring av livsmedelsprover, kontakta laboratoriet.
För lagring av läkemedelsprover, kontakta laboratoriet.
Kostnadsfritt
Förlängning per 4-veckorsperiod 20 kr/prov

 

Provkärl för lagring mm.

Glasburk, 212 ml 10 kr/st
Glasflaska, 1 l 14 kr/st
Glasflaska, 100 ml 10 kr/st
Glasflaska, 250 ml 12 kr/st
Glasflaska, 60 ml 10 kr/st
Plastburk för metallanalys, 100 ml 5 kr/st
Plastflaska, 1 l 10 kr/st
Plastflaska, 150 ml 7 kr/st
Plastflaska, 250 ml 7 kr/st
Plastflaska, 500 ml 10 kr/st
Plastflaska, 125 ml (ej syradiskad) 7 kr/st
Zippåse för asbest, 10x15 cm 5 kr/st
Plastpåse för organiska prover (diffusionstät påse) 16x30 cm 7 kr/st
Vial med skruvlock, 40 ml 12 kr/st
Headspacevial, 20 ml 12 kr/st

 

Kylförvaring                                                           

Inventering av lådor 20 kr/prov
Slänga prov 200 kr/låda

Skicka tillbaka prov

200 kr/låda, så många prov det får plats/låda
Långtidsförvaring

200 kr per låda/månad eller 20kr/prov/månad.

OBS! Pris per prov används när antalet prov är 9 eller lägre. Pris per låda är för 10-20 prov.

Hämta prov för analys i långtidsförvaring 200 kr/låda

 

Frysförvaring

Frysförvaring/påbörjat kg och månad 100 kr

 

Övrig service

Administrativ avgift för fakturabelopp under 100 kr 30 kr/faktura
Chain of custody (COC) 500 kr/låda
Konsultation 800 kr/timme
Kromatogram, efterbeställning 75 kr/kromatogram
Plastetikett, projektanpassad

startavgift 200 kr
+ 1 kr/st

Rapport på engelska 200 kr/order
Rapport, manuellt signerad pappersrapport (från 1 juni 2010) 75 kr/rapport
Särskild fakturahantering 200 kr/faktura
Särskilt fakturaformat 200 kr/faktura
Utskick av transportblank (för VOC i vatten) 200 kr/blank
Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampull och filter. Frakt för utskick inkluderad i priset. 1000 kr/st
Dubbelprovbestämning (två separata, identiska analyser av samma analysprov). OBS! Gäller endast in-house analyser 40 % rabatt på den extra analysen
Analys enligt GMP (endast ALS Luleå) +50 % prispåslag

 

Frakter och transporter, utskick

Utskick av provkärl inom Sverige, normal leveranstid 3-5 dagar efter mottagen beställning 1 Kostnadsfritt
Utskick av provkärl till postkontor för avhämtning (Poste restante), normal leveranstid 3-5 dagar 1 150 kr/kolli
Utskick av provkärl, snabbleverans inom 2 dagar 150 kr/kolli
Utskick av provkärl, snabbleverans nästa dag 400 kr/kolli
Utskick av provkärl, snabbleverans nästa dag med Posten Expresspaket (inkl. utkörning) tillägg 150 kr/paket
Utskick av provkärl snabbleverans inom Sthlms-området (gäller max 4 kolli 2 ) 500 kr/bud
Utskick av utrustning, retur av prover och liknande - expressförsändelse, max 2 kg 150 kr/försändelse

Observera att ALS inte tar ansvar för transporten från resp. inlämningsställe/upphämtningsställe. Att inlämnade prover levereras i tid är transportfirmans ansvar. ALS åtagande i detta fall begränsas till att vi förmedlar transport.

1 Gäller ej provkärl för humanbiologiska prover.
2 5-8 kollin kostar 100% extra,  9-12 kollin kostar 200% extra.

Frakter och transporter, provleverans till lab

Upphämtning av prover med bud inom Sthlms-området (gäller max 4 kolli 1 ). Upphämtningsalternativ som ankomststämplas samma dag.
400 kr/bud
Upphämtning av prover med bud inom Sthlms-området (gäller max 4 kolli 1 ). Upphämtningsalternativ som ankomststämplas nästkommande dag.
300 kr/bud
Upphämtning av prover med JetPak eller Tommys transport inom angivna orter. Upphämtningsalternativ som ankomststämplas nästkommande dag. Kontakta kundtjänst i Stockholm för mer information.
400 kr/bud
Returfraktsedel Postens företagspaket 16.00, max 20 kg/kolli
150 kr/st
Returfraktsedel Posten Expresspaket, max 20 kg/kolli
450 kr/st
Vadderade Svarspostkuvert med porto betalt för brevtransport, max 2 kg/brev
90 kr/st

Observera att ALS inte tar ansvar för transporten från resp. inlämningsställe/upphämtningsställe. Att inlämnade prover levereras i tid är transportfirmans ansvar. ALS åtagande i detta fall begränsas till att vi förmedlar transport.

1 5-8 kollin kostar 100% extra, 9-12 kollin kostar 200% extra.