Resultat: 8
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Fråga: alifater
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
n-pentan 1 µg totalt
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
n-tridekan 0.2 µg totalt
n-tetradekan 0.2 µg totalt
n-hexadekan 0.2 µg totalt
2-metylhexan 0.2 µg totalt
cyklohexan 0.2 µg totalt
isooktan 0.2 µg totalt
metylcyklohexan 0.2 µg totalt
metylcyklopentan 0.2 µg totalt
Aromater:
1,2,3-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4,5-tetrametylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-trimetylbensen 0.2 µg totalt
2-etyltoluen 0.2 µg totalt
3-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-fenylcyklohexen 0.2 µg totalt
4-isopropyltoluen 0.2 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
etylbensen 0.1 µg totalt
iso-propylbensen 0.2 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-butylbensen 0.2 µg totalt
n-propylbensen 0.2 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
sek-butylbensen 0.2 µg totalt
styren 0.2 µg totalt
tert-butylbensen 0.2 µg totalt
toluen 0.1 µg totalt
Klorerade alifater:
1,1,1,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-diklorpropen 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,3-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorpropan 0.2 µg totalt
2,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
kloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,3-diklorpropen 0.2 µg totalt
diklormetan 0.2 µg totalt
hexaklorbutadien 0.2 µg totalt
klormetan 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,3-diklorpropen 0.6 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
vinylklorid 0.2 µg totalt
Övriga halogenerade kolväten:
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.2 µg totalt
1,2-dibrometan 0.2 µg totalt
1,2-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,3-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,4-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg totalt
2-klortoluen 0.2 µg totalt
4-klortoluen 0.2 µg totalt
brombensen 0.2 µg totalt
bromdiklormetan 0.2 µg totalt
bromklormetan 0.2 µg totalt
brommetan 0.2 µg totalt
dibrommetan 0.2 µg totalt
dibromklormetan 0.2 µg totalt
diklordifluormetan 0.2 µg totalt
klorbensen 0.2 µg totalt
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg totalt
triklorfluormetan 0.2 µg totalt
Terpener:
alfa-pinen 0.2 µg totalt
beta-pinen 0.2 µg totalt
alfa-terpinen 0.2 µg totalt
limonen 0.4 µg totalt
Alkoholer:
2-etyl-1-hexanol 0.2 µg totalt
2-metyl-1-butanol 0.2 µg totalt
isobutanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
Övriga föreningar:
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
hexanal 1.2 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
1,4-dioxan 0.2 µg totalt
ETBE (etyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
tetrahydrofuran 0.2 µg totalt

Meny A7 Stort VOC-paket (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 785 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt

Meny A8 Petrolpack (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-hexan 0.2 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
n-nonan 10 µg totalt
n-dekan 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt

Meny A8 Petrolpack Plus (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater (kolrör)

Paketinfo

Pris: 1 880 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 880 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt
vinylklorid 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater + vinylklorid (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 305 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
fraktion >C6-C7 2 µg totalt
fraktion >C7-C8 2 µg totalt
fraktion >C8-C9 2 µg totalt
fraktion >C9-C10 2 µg totalt
fraktion >C10-C11 2 µg totalt
fraktion >C11-C12 2 µg totalt
fraktion >C12-C13 2 µg totalt

Meny A4 Alifater (kolrör)

Paketinfo

Pris: 1 875 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
fraktion >C6-C7 2 µg totalt
fraktion >C7-C8 2 µg totalt
fraktion >C8-C9 2 µg totalt
fraktion >C9-C10 2 µg totalt
fraktion >C10-C11 2 µg totalt
fraktion >C11-C12 2 µg totalt
fraktion >C12-C13 2 µg totalt

Meny A4 Alifater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 875 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Passiv provtagning.