Leverantörsbedömning

ALS Scandinavia AB ska säkerställa att inköpta varor och tjänster, som påverkar kvaliteten på de egna analystjänsterna håller tillräckligt hög kvalitet i relation till företagets kvalitetspolicy, samt att leverantörer av varor och tjänster visar miljöhänsyn i relation till företagets miljöpolicy.