Resultat: 47
Analystyp: Geotekniska analyser >
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
materialtyp
tjälfarlighetsklassificering

Okulär jordartsbenämning

Paketinfo

Pris: 270 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Metod: SGF:s jordartsklassificeringssystem eller SS-EN ISO14688 1+2
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen inkluderar materialtyp och tjälfarlighetsklassificering
Ange önskad analysmetod på analysbeställningen. Vid gränsfall, då tveksamhet råder hur materialet skall klassificeras, väljs den benämning som ur kvalitetssynpunkt ger de sämre egenskaperna.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
skrymdensitet
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)
sensitivitet (fallkonsförsök)
skjuvhållfasthet med fallkon
glödgningsförlust vid 950 °C

Fysikalisk analys av sulfidjord

Paketinfo

Pris: 1 360 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Skrymdensitet

Paketinfo

Pris: 270 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Kompaktdensitet

Paketinfo

Pris: 1 090 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Metod: SS-EN ISO 17892-3:2016
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Vattenkvot

Paketinfo

Pris: 280 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sikt-1 Siktning upp till 3 kg, 0.063-20 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: Varierar beroende på största kornstorlek i provet: <2,0mm - 100g; 2,0mm - 100g; 6,3 mm - 300g; 10 mm - 500g; 20 mm - 2 kg
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sed-hyd Sedimentering med hydrometermetoden, 0.002-0.063 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sikt-1-Sed-Hyd Siktning och sedimentering (hydrometer), 0.002-20 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 980 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: Varierar beroende på största kornstorlek i provet: <2,0mm - 100g; 2,0mm - 100g; 6,3 mm - 300g; 10 mm - 500g; 20 mm - 2 kg
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sikt-2 Siktning upp till 3 kg, 0.063-63 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: Beror på största kornstorlek i provet: <2,0mm -100g; 2,0mm -100g; 6,3mm -300g; 10mm -500g; 20mm -2 kg; 37,5mm -14 kg; 63mm -40kg
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Priset gäller provmänder upp till 3 kg. För större provmänder, beställ ballastsiktning >63mm. Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Ballastsiktning mer än 3 kg, 0.063- >63 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: begär pris
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
0.002 mm
0.0063 mm
0.02 mm
0.063 mm

Sed-4 Sedimentering med pipettmetoden (4 mätpunkter), 0.002-0.063 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 100 g (<2 mm)
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Flytgräns enligt svenska fallkonmetoden

Paketinfo

Pris: 465 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Plasticitetsindex

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Glödgningsförlust vid 950 °C i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 295 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Approximativ organisk halt, korrigering för ler- och karbonathalt

Paketinfo

Pris: 1 750 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
0.002 mm
0.0037 mm
0.0063 mm
0.011 mm
0.02 mm
0.037 mm
0.063 mm

Sed-7 Sedimentering med pipettmetoden (7 mätpunkter), 0.002-0.063 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 300 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 100 g (<2 mm)
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3a Ödometerförsök med stegvis pålastning (med tidsavläsning)

Paketinfo

Pris: 4 210 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3b Ödometerförsök med stegvis pålastning (utan tidsavläsning)

Paketinfo

Pris: 2 860 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3c Ödometerförsök med konstant deformationshastighet (CRS)

Paketinfo

Pris: 3 160 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3d Ödometer med stegvis på- och avlastning

Paketinfo

Pris: 6 070 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3e Svällförsök i ödometer

Paketinfo

Pris: 7 540 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Mätning av svälltryck, modifierad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)

SR-1a Störd rutin, Kohesionsjord

Paketinfo

Pris: 805 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)
skrymdensitet

SR-2 Störd rutin inkl. skrymdensitet (CPT)

Paketinfo

Pris: 935 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
plasticitetsindex

SR-2-ADD Tillägg till störd rutin inkl. skrymdensitet: Plasticitetsindex

Paketinfo

Pris: 620 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Beställs som tillägg till Störd rutin inkl. skrymdensitet i jord.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
humifieringsgrad

SR-3 Störd rutin i torvjordar

Paketinfo

Pris: 580 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej