Aktuellt - Miljöanalys

Minskade provvolymer ger bättre kvalitet och mindre klimatpåverkan

27 maj 2019

ALS Scandinavia jobbar aktivt för att minska provmängderna vi behöver för analys. Minskade provvolymer ger reducerad klimatpåverkan från transporter. Ett mindre prov ger också bättre kvalitet eftersom det skapar bättre förutsättningar att homogenisera provet och större andel av provet analyseras.

Arbetsmiljön blir dessutom bättre både för er och för oss eftersom det minskar mängden tunga lyft.

Minskade volymer för vattenanalyser

De senaste åren har vi minskat de volymer vi behöver med 75-80% för många av våra vattenanalyser, standardprovkärl är numera 250ml mörk glasflaska för flertalet av våra organiska vattenpaket istället för 1 liter som det var tidigare.

Exempel på paket där ALS kraftigt reducerat provmängder:

Paket

Provkärl

OV-20c Olja GC-FID i vatten

250ml mörk glasflaska

OV-21a alifater, aromater, BTEX, PAH16 enligt SPIMFAB i vatten

250ml mörk glasflaska

OV-21b alifater, aromater, BTEX, PAH16, MTBE, 1.2-dikloretan, 1.2-dibrometan enligt SPIMFAB i vatten

250ml mörk glasflaska

OV-21c alifater, aromater, BTEX enligt SPIMFAB i vatten

250ml mörk glasflaska

OV-21h alifater, aromater, PAH16 enligt SPIMFAB i vatten

250ml mörk glasflaska

Homogenisering av jordprover

För jord är det ännu viktigare ur kvalitetsperspektiv att inte skicka in för mycket prov. Vi rekommenderar användning av diffusionstäta påsar som fylls till strecket och stängs med buntband efter att luften har tryckts ut. Resultatet blir mer representativt om provet kan blandas i påsen innan provuttaget görs. Beställer du många analyspaket kan du istället skicka in flera påsar per provpunkt för att säkerställa att materialet räcker.Om ett inskickat prov består av ett samlingsprov är det extra viktigt att det skickas in i en diffusionstät påse och inte i glasburk. Glasburkar lämpar sig för blöta sedimentprover som riskerar att läcka. Notera att vissa paket så som PFAS i jord kräver specifika provkärl.

Var kan jag se vilka provkärl och volymer som rekommenderas?

Våra analyspaket är alltid uppdaterade med rätt provkärl och rekommenderad provvolym på hemsidan. Det enklaste sättet att ta reda på vilket provkärl och vilken volym du behöver är att söka fram paketen på hemsidan. Är du intresserad av flera paket kan du lägga till dem till dina valda analyser. Under varukorgen får du då upp en sammanfattande lista över valda paket samt vilken provmängd och provkärl du behöver för de valda analyserna.

Har du frågor eller förslag till ALS?

Vi arbetar ständigt med att förenkla för dig som kund. Om du har några frågor eller förslag på hur vi ytterligare kan förbättra oss välkomnar vi dig att kontakta oss!