Hur kan Basareholmen i Karlskrona skärgård med en 300-årig lång historia av ammunitionstillverkning omvandlas till ett säkert besöksområde? Miljöfirman fick i uppdrag av Statens fastighetsverk att kartlägga typer av föroreningar och föroreningshalter på ön.

I detta Enviromail beskriver Miljöfirman sitt arbete och resultat. ALS Scandinavia fick förtroendet att analysera proverna. Läs om projektet och resultaten i EnviroMail nummer 6.