I vår strävan att bli bättre höjer vi nu vår säkerhet på våra Analyscertifikat, vilket går i linje med våra kärnvärden; säkerhetsmedvetna och omhändertagande. PDF-rapporter får en digital signatur som berättar att den är certifierad av ALS Limited.

Vad innebär detta för dig som kund?
En försäkran om att PDF-rapporten inte har ändrats/manipulerats med avseende på innehållet. Certifikatet bryts om en ändring görs i rapporten efter att den har rapporterats från ALS Scandinavia (t.ex. ihopslagning av PDF-dokument, ändring i text). Du kan enkelt se om certifikatet är brutet genom att öppna rapporten i en PDF-läsare och den ljusblåa informationstexten är borta.
Om du får en rapport i andra hand kan du försäkra dig om att rapporten är original genom den digitala signaturen.

Bild på digital signatur som det visas i en PDF-läsare (t.ex. Adobe Acrobat).

Viktigt att veta: 
•    Analyscertifikat kan sparas och sparas som på din lokala dator, dock bryts certifikatet om du väljer att skriva ut som PDF.
•    Alla PDF-läsare har inte funktionen att se digitala signaturer, t.ex. visas den inte i webbläsaren Edge.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra rapporter.
Med vänliga hälsningar
ALS Scandinavia