Se fördelarna:

  • enbart den biotillgängliga fraktionen tas upp
  • provtagningstid på några dagar till veckor
  • längre exponeringstid ger lägre rapporteringsgräns (LOR). Vid 7 dagar är LOR i paritet med våra traditionella OV-34 paket
  • halten blir ett medelvärde över provtagningstiden
  • risken för feluppskattning av halten reduceras jämfört med konventionell direkt provtagning

 

  • DGT-provtagare (Diffusive Gradients in Thin films), en enkel och robust teknik som kan användas i alla typer av vatten (sötvatten, havsvatten och avloppsvatten)

Upptagshastigheten är temperaturberoende och i tabellen redovisas rapporteringsgränsen för analyspaket PSO-34 PFAS vid 25 grader Celsius vid 7 respektive 21 dagars exponering.

Ämne

LOR (ng/L, 25 grader Celsius)

 

7 dagar

21 dagar

6:2 FTS

2,00

0,66

PFBA

1,53

0,51

HFPO-DA

0,99

0,33

PFBS

0,80

0,26

PFDA

4,29

1,43

PFHpA

0,89

0,30

PFHpS

0,93

0,31

PFHxA

0,93

0,31

PFHxS

1,03

0,34

PFNA

15,62

5,21

PFOA

10,42

3,47

PFOS

1,15

0,38

PFPeA

0,82

0,27

PFPeS

0,89

0,30

Vi har även provtagare för passiv provtagning av metaller och lipofila organiska ämnen så som PCB, dioxiner, furaner med flera.

 

Kontakta gärna ALS kundtjänst om du vill veta mer.