​Nedan finner ni de elementspecieringar som vi kan erbjuda på ALS Scandinavia AB. Ifall ni inte hittar vad ni söker är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Analys av arsenikföreningar

Det finns flera olika källor till de giftiga och oorganisk arsenikföreningarna. På grund av arseniks giftighet, särskilt mot svamp och bakterier, har krometerad koppararsenat använts mycket för träbehandling. Idag är ett förbud introducerat i EU och USA men det är fortfarande flera industriområden som är förorenat med arsenat. Läs mer om arsenikspecieringar här.

 

Analyser vi erbjuder:

As (total arsenik)

As(III) (arsenat)
As(V) (arsenat)
DMA (dimethylarsinat)
MMA (monomethylarsonate

Vanliga provertyper (lägsta provmängd):

Vatten (1 mL)

Jord (1 g)
Sediment (1 g)
Slam (1 g)
Biota (0.5 g)

Livsmedel (0.5 g)
Urin (1 mL)

Analysteknik: LC-HG-ICPMS

Analys av metylkvicksilver

Den huvudsakliga antropogena källan av metylkvicksilver (MeHg) idag är brännandet av avfall som består av oorganiskt kvicksilver. Metylkvicksilver bildas även vid förbränning av fossila bränslen. Metylkvicksilver är konverterat från oorganiskt kvicksilver och denna process (metylation) sker i vatten såsom sjöar, floder och hav. Metylkvicksilver är bioackumulativt i vattenlevande matkedjor, vilket innebär att koncentrationen stiger för varje steg i matkedjan. En konsekvens av detta är att vissa rovdjur såsom fiskar kan ha högre MeHG koncentration än andra i sin omgivning. Läs mer om metylkvicksilver här.

Analyser vi erbjuder:

Hg (totalt kvicksilver)
MeHg (methyl kvicksilver)

Vanliga provertyper (lägsta provmängd):

Vatten (100 mL)

Jord (1 g)
Sediment (1 g)
Slam(1 g)
Biota (2 g)
Blod (2 mL)

Serum (2 mL)

Analysteknik: GC-ICP-SFMS

Analys av selenföreningar

Selen är ett nödvändigt spårämne för människan, medan selenit och selenat är toxiska.

Analyser vi erbjuder:

Se (total selen)
Se(IV) (selenit)

Se(VI) (selenat)

Vanliga provertyper (lägsta provmängd):

Vatten (1 mL)

Jord (1 g)
Sediment (1 g)
Slam (1 g)
Biota (0.5 g)

Analysteknik:

LC-HG-ICPMS

Analys av tennorganiska föreningar

Användningen av tennorganiska föreningar är omfattande. Den mest kända källan av toxiskt tributyltenin (TBT) är från användningen som svampdödande medel. Det har använts i textilier, papper, trä och i färg som används vid målning/impregnering av båtar. Användingen av TBT- färg på båtar och skepp har orsakat stor skada för marina organismer i hamnar. På grund av giftigheten i tennorganiska föreningar är de nu förbjudna i majoriteten av världens länder.

Analyser vi erbjuder:

Sn (total tenn)
MBT (monobutyltenn)
DBT (dibutyltenn)
TBT (tributyltenn)
TTBT (tetrabutyltenn)
MOT (monooctyltenn)
DOT (dioctyltenn)
TCHT (tricyclohexyltenn)
MPhT (monophenyltenn)
DPhT (diphenyltenn)
TPhT (triphenyltenn)

Vanliga provertyper (lägsta provmängd):

Vatten (250 mL)

Jord (2 g torrt material)
Sediment (2 g torrt material)
Slam (2 g torrt material)
Biota (2 g torrt material)

Livsmedel

Analysteknik: GC-ICP-SFMS