Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.03 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Ni, nickel 0.08 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg

I-2 Grundämnen i diverse material

Paketinfo

Pris: 1 340 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Paket I-2 används vid analys av blandprover av plast och metall. Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras.
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras. Priset inkluderar en enkel homogenisering och någon av ALS Scandinavias standarduppslutningar. Kontakta laboratoriet för information.
Pris för enstaka element 630kr. Efterföljande 190kr/element.
Läs om RoHS-dirketivet på rohs-analysis.com.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.