Provtyp: Humanbiologi > Urin
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
I, jod 10 µg/l

H-I Jod i kliniska prover

Paketinfo

Pris: 790 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Humanbiologi > Urin
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: Analys med ICP-SFMS av urin med avseende på jod (I) i alkaliskt medium.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rekommenderad provmängd: 3ml.
Ackreditering avser urinprov.