Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsenik 0.005 mg/kg
Be, beryllium 0.001 mg/kg
Bi, vismut 0.001 mg/kg
Cd, kadmium 0.002 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.02 mg/kg
Cu, koppar 0.05 mg/kg
Fe, järn 0.5 mg/kg
Li, litium 0.05 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Mo, molybden 0.01 mg/kg
Ni, nickel 0.02 mg/kg
P, fosfor 20 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.05 mg/kg
Sn, tenn 0.02 mg/kg
Tl, tallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadin 0.005 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

H-4d Metaller i hår och naglar

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 50 mg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 535 SEK. Efterföljande element: 200 SEK/element.